ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)สพม.36 สพม.36
2นายสมาน ฝักบัววัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1