ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธนพล คุยบุตรบ้านอ้อยวิทยาคารให้ออกจากราชการ 
2นางสาวลัคกี้ ธงชัยบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)ร.ร.ลองวิทยา ร.ร.ลองวิทยา
3นายพินิจ สุภาผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ถึงแก่กรรม