ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพัชรา วงศ์อารินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ถึงแก่กรรม 
2นางวราภรณ์ โลนันท์อนุบาลเทพสุนทรินทร์รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่
3นางสาวรัตนา ขวัญวารีชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)รร.บ้านนาเวียง สพป.น่าน เขต 2