ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์บ้านนาคูหาลาออกจากราชการ 
2นางสาววันนิสา ป้อมูลบ้านแม่แรมรร.บ้านป่าสักปางไม้ สพป.แพร่ เขต 2