ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธนวัฒน์ คำลือบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)รร.ห้วยม้าวิทยาคม สพม.แพร่