ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธีรโชติ หล่ายโท้บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)โรงเรียนเวียงเทิง สพป.เชียงราย เขต4