ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
ไม่มีข้อมูล